Anleggsarbeid og vegstengning på fv. 235 NAV - Viadukten, Lillesand

På oppdrag fra Aust-Agder fylke og  i samarbeid med Lillesand kommune starter Statens vegvesen nå byggingen av nytt overvannsanlegg samt vann- og avløpsledninger i tilknytning til overvannsanlegget. Vi skal også bygge fortau og sykkelfelt fra krysset ved viadukten til området sør for NAV bygget.

Solkollen
Kirkekilen etter ferdig utført gravearbeid

Badevannskvalitet

Strand Kvalitet Målingsdato

Julebauen

11.08.2017

Bergshaven

11.08.2017

Ålebekk

11.08.2017

Fossbekk brygge

11.08.2017

Orehola

11.08.2017

Guttebukta

11.08.2017

Tingsaker camping

11.08.2017

Bergstø

11.08.2017

SN Hansens park

11.08.2017

Bystranda

11.08.2017

Langedalstjønna

11.08.2017
  • Lettskyet
  • Nordøst, Laber bris, 5.8 m/s
  • 9°C
  • yr.no.