Du er her

Norsk vann

Abonner på Norsk vann nyhetsstrøm
norskvann.no er et nettsted som gir informasjon om vann, drikkevann, vann som ressurs i verden, vannets egenskaper, rensing av vann og avløp.
Oppdatert: 1 dag 13 timer siden

Klimaregnskap i bedreVANN

ons, 22/05/2019 - 09:25
Et nytt hjelpemiddel er snart klart til bruk i arbeidet med bærekraft i vannbransjen, med et excel-basert verktøy og veiledning der kommuner og selskaper kan skaffe seg oversikt over klimafotavtrykket for sin egen virksomhet, og hvordan en kan arbeide målrettet for å redusere dette. 

Heidi Skaug ansatt som juridisk rådgiver i Norsk Vann

tor, 16/05/2019 - 13:55

Norsk Vann har gjennom de siste årene erfart at våre medlemmer i økende grad etterspør juridiske tjenester gjennom nettstedet va-jus.no, direkte spørsmål til Norsk Vanns jurist og spørsmål om innlegg på konferanser og kurs. I ny strategiplan for 2019-2022 signaliserte medlemmene behov for utvidelse av justilbudet, ved opprettelse av en ny juriststilling. Stillingen er nå besatt.

Årlig IKS-samling arrangert på Gjerdrum

ons, 15/05/2019 - 13:40

Den årlige samlling for de interkommunale selskapene i vannbransjen ble gjennomført på Gjerdrum 14. og 15. mai med MIRA IKS som vertskap.

Innføring i NoDig-metoder

ons, 15/05/2019 - 11:41

Kurs i Innføring i NoDig-metoder ble gjennomført 13. og 14. mai i Tromsø.

Endring av rapport 232: Plastrør for vannforsyning og avløp

fre, 10/05/2019 - 12:40

I fjor ble rapport 232/2018 "Plastrør for vannforsyning og avløp: Hvordan skal vi oppnå minst 100 års levetid?" , publisert. Etter tilbakemeldinger og innspill fra bransjen, har vi valgt å foreta enkelte endringer i rapporten, blant annet på beskrivelser av sprekkvekst og rørmaterialet PE 100 RC.

Godt engasjement under VASK-samlingen

tor, 09/05/2019 - 15:10

Norsk Vann gjennomførte sammen med arbeidsutvalget for de 10 største kommunene (Vann og Avløp Store Kommuner) - VASK-nettverket - den årlige samlingen med Bærum kommune som vertskap. Møtet fant sted på Technoport Fornebu 8.-9. mai. Agendaen dekket et bredt spekter av saker som er aktuelle spesielt for ledningseierne, i form av orienteringer, erfaringsutveksling og diskusjoner.

Stortingshøring om Folkehelsemeldinga

tor, 09/05/2019 - 12:43

Norsk Vann deltok på Helse- og omsorgskomiteens høring om Folkehelsemeldinga. Budskapet til Stortinget var å satse på program for teknologiutvikling og innovasjon i vannbransjen.

Høring: Evaluering av Norsk Vanns prosjektsystem

ons, 08/05/2019 - 11:30

Norsk Vanns prosjektsystem er en viktig bærebjelke for kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling på vannområdet og blir gjerne kalt «vannbransjens verktøykasse». I 2015 vedtok Norsk Vanns årsmøte at prosjektsystemet skulle evalueres i løpet av programperioden 2016 – 19. 

Norsk Vanns årskonferanse 2019

man, 06/05/2019 - 14:02

Norsk Vann inviterer til Årskonferansen 2019 som i år arrangeres i Porsgrunn 2.-4. september. Meld deg på her innen 1. juli. Ved påmelding før 1. juni gis 500 kr i rabatt!

Kurs i vann- og avløpsrett i Trondheim

man, 06/05/2019 - 14:00

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen som jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset, 17.-19. september i Trondheim, noe for deg!

Høring: Endringer i plan- og bygningsloven

søn, 05/05/2019 - 15:00

KMD har foreslått endringer i plan- og bygningsloven med høringsfrist 1. september.

Kurs i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg

tor, 02/05/2019 - 09:46

Trenger din kommune mer kunnskap om tilsynsarbeid? Skal du gå i gang med opprydding, kartlegge, sjekke tilstand på anlegg eller følge opp avvik? Da har vi kompetansen som passer for deg. Bli med på tilsynskurs i Oslo 22. og 23. mai. Det er kun 3 ledige plasser!

Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaks-behandling

tir, 30/04/2019 - 10:00

I fjor sommer ble rapport B22 "Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling", publisert. Ettersom noen av lenkene ikke fungerte, er disse og annet smårusk nå justert. Du finner en ny og forbedret utgave av rapporten i VANNbokhandelen. 

Endring i Norsk Vanns årshjul for arrangementer

man, 29/04/2019 - 11:28

Fra og med høsten 2019 endrer Norsk Vann sitt årshjul for arrangementer. Fra i år vil vi satse på tre store arrangementer, Fagtreff, Årskonferanse og Juskonferanse.

Mye spennende på Vannbransjens innovasjons-konferanse

fre, 26/04/2019 - 12:20

Totalt 115 personer deltok på Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019. Spesielt gledelig i år var den gode deltagelsen fra kommuner og vannselskaper.

Kurs i overvanns-håndtering i arealplaner

tor, 25/04/2019 - 13:20

Kurset "Overvannshåndtering i arealplaner" hadde første samling 24. april med deltakere fra Bærum, Nedre Eiker, Tromsø og Oslo.

Rekordstor deltakelse på VA-yngre seminar

fre, 12/04/2019 - 10:43

Flom, tørke, beredskap og andre hendelser som kan komme til å prege bransjen de kommende årene var på agendaen da det årlige nasjonale seminaret for VA-yngre ble avholdt. Årets tema var «EkstremVANN».

Nytt oppslagsverk om beste praksis for HMS-arbeid lansert

fre, 12/04/2019 - 09:33

vannhms.no er den nye siden du kan oppsøke dersom du trenger hjelp til å få svar på hvordan du skal jobbe sikkert.

Miljødirektoratet foreslår endringer i lov og forskrifter om overvann

tor, 11/04/2019 - 12:19

Departementer og direktorater vil trolig sende forslag til ny regulering av overvann på høring før sommeren. Som en del av dette arbeidet, har Miljødirektoratet foreslått regulering av et nytt overvannsgebyr og av forholdet mellom abonnenter og kommuner som eier vann- og avløpsanlegg.

Høringsuttalelse: Forskrift om budsjett og regnskap

tor, 11/04/2019 - 11:25

Prinsippene for selvkost er blitt lovfestet i kommuneloven § 15-1. Drift av vann- og avløpsanlegg er en kapitaltung virksomhet, med behov for store investeringer de kommende årene. Forslaget til ny budsjett– og regnskapsforskrift er derfor viktig for kommuner og kommunalt eide selskap. 

Feil | Lillesandvann

Feil

×

Feilmelding

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\WebSites\InnbyggerWEB-Demo1\WEB\DrupalWeb\web\includes\bootstrap.inc:1627) i drupal_send_headers() (linje 1486 av D:\WebSites\InnbyggerWEB-Demo1\WEB\DrupalWeb\web\includes\bootstrap.inc).
  • PDOException: SQLSTATE[42000]: [Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server][SQL Server]The transaction log for database 'MSdrupal' is full due to 'LOG_BACKUP'.: MERGE INTO variable _target USING (SELECT :db_condition_placeholder_0 AS [name]) _source ON _target.[name] = _source.[name] WHEN MATCHED THEN UPDATE SET [value]=:db_merge_placeholder_0 WHEN NOT MATCHED THEN INSERT ([name], [value]) VALUES (:db_merge_placeholder_1, :db_merge_placeholder_2) OUTPUT $action;; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => Array ( [value] => cron_last [datatype] => 2 ) [:db_merge_placeholder_0] => Array ( [value] => Resource id #17 [datatype] => 3 ) [:db_merge_placeholder_1] => Array ( [value] => cron_last [datatype] => 2 ) [:db_merge_placeholder_2] => Array ( [value] => Resource id #18 [datatype] => 3 ) ) i variable_set() (linje 1245 av D:\WebSites\InnbyggerWEB-Demo1\WEB\DrupalWeb\web\includes\bootstrap.inc).
Det oppstod en uventet feil på nettstedet. Prøv igjen seinere.