Du er her

Norsk vann

Abonner på Norsk vann nyhetsstrøm
norskvann.no er et nettsted som gir informasjon om vann, drikkevann, vann som ressurs i verden, vannets egenskaper, rensing av vann og avløp.
Oppdatert: 3 min 20 sek siden

Norsk Vann i media

fre, 14/06/2019 - 14:48

I tilknytning til situasjonen på Askøy har også Norsk Vann fått svært mange henvendelser fra media de siste dagene. Du kan høre/se noen av dem her. I ettermiddag planlegges et innslag med Jonas Gahr Støre og Norsk Vann, på TV2. 

Sikker vannforsyning

fre, 14/06/2019 - 13:59

Askøy-saken, der drikkevannet ser ut til å ha gjort over 2000 innbyggere syke, har vist hvor sårbar vannforsyningen kan være. Mange kommuner og vannselskaper blir oppringt av journalister med spørsmål om det samme kan skje i vår kommune.

14 millioner til innovasjonssatsing i Bærum

fre, 14/06/2019 - 12:00

Gratulerer til Bærum kommune, med Hans Holtbakk Thoresen og Therese Holm Thorvaldsen i spissen, som har vunnet konkurransen om støtte til Innovasjonspartnerskap innen fremtidsrettet avløps- og overvannshåndtering i fortettede byforsteder.

Driftsoperatørkurs – noe for deg eller en kollega?

tir, 11/06/2019 - 13:00

Norsk Vann arrangerer 3-ukers kurs for driftsoperatører innen vannbehandling, avløpsbehandling eller transportanlegg, og har ledige plasser på kurs til høsten.

Planleggingsmøte for SFI-WIN søknad

fre, 07/06/2019 - 11:35

SFI-WIN har som mål å bli et landslag av framstående forskningsmiljøer, FoU-aktive bedrifter og offentlige partnere som skal styrke innovasjonsevnen i vannbransjen. 6. juni var det møte hos SINTEF i Oslo for å planlegge søknaden.

Stor aktivitet i Recover-prosjektet

tor, 06/06/2019 - 10:36

Under prosjektmøte hos SINTEF 5. juni ble resultatene fra flere av delprosjektene i Recover-prosjektet presentert. 

Dialogkonferanse om avløps- og overvannshåndtering

tor, 06/06/2019 - 07:00

Bærum kommune inviterer til dialogkonferanse om fremtidsrettet avløps- og overvannshåndtering. Konferansen foregår på Kunnskapssenteret i Sandvika, 18. juni fra 11.30 - 15.00.

Thomas Breen med første medlemsbesøk hos VEAS

ons, 05/06/2019 - 11:24

Etter invitasjon fra administrerende direktør på VEAS, Ragnhild Borchgrevink, hadde Norsk Vanns nye direktør Thomas Breen tirsdag 4. juni sitt første medlemsbesøk, og det allerede før han har formelt tiltrådt som direktør!

Ny rapport: Påslipp av avløpsvann fra virksomheter

tir, 04/06/2019 - 13:30

Rapport 228/2017 «Påslipp av avløpsvann fra virksomheter» bygger på Norsk Vanns rapport 149/2006 «Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett». Rapporten er nå tilgjengelig i VANNbokhandelen. 

Teorikurs for fagbrev (VAT)/KP - i Kristiansand

tir, 28/05/2019 - 08:40

Vannbransjen ønsker flere fagfolk for å trygge drikkevannskvaliteten og miljøet i fremtiden. Norsk Vann tilbyr derfor fagopplæringskurs i kjemi/prosess for vann- og avløpsbransjen.

Ny rapport: C14 om bærekraftig fornyelse av ledningsnettet

tor, 23/05/2019 - 14:18

Norsk Vann og VASK-kommunene har, sammen med Forskningsrådet, støttet en doktorgradsavhandling på NTNU innen emnet bærekraftig fornyelse av ledningsnettet. Avhandlingen finner du i VANNbokhandelen som rapport C14.

Tilsynsaksjon om avløpsvann

ons, 22/05/2019 - 14:23

Miljødirektoratet og Fylkesmannen gjennomfører en landsdekkende tilsynsaksjon i 2019. De skal kontrollere hvordan kommunene håndterer sin myndighet knyttet til kommunalt avløpsvann.

Klimaregnskap i bedreVANN

ons, 22/05/2019 - 09:25
Et nytt hjelpemiddel er snart klart til bruk i arbeidet med bærekraft i vannbransjen, med et excel-basert verktøy og veiledning der kommuner og selskaper kan skaffe seg oversikt over klimafotavtrykket for sin egen virksomhet, og hvordan en kan arbeide målrettet for å redusere dette. 

Heidi Skaug ansatt som juridisk rådgiver i Norsk Vann

tor, 16/05/2019 - 13:55

Norsk Vann har gjennom de siste årene erfart at våre medlemmer i økende grad etterspør juridiske tjenester gjennom nettstedet va-jus.no, direkte spørsmål til Norsk Vanns jurist og spørsmål om innlegg på konferanser og kurs. I ny strategiplan for 2019-2022 signaliserte medlemmene behov for utvidelse av justilbudet, ved opprettelse av en ny juriststilling. Stillingen er nå besatt.

Årlig IKS-samling arrangert på Gjerdrum

ons, 15/05/2019 - 13:40

Den årlige samlling for de interkommunale selskapene i vannbransjen ble gjennomført på Gjerdrum 14. og 15. mai med MIRA IKS som vertskap.

Innføring i NoDig-metoder

ons, 15/05/2019 - 11:41

Kurs i Innføring i NoDig-metoder ble gjennomført 13. og 14. mai i Tromsø.

Endring av rapport 232: Plastrør for vannforsyning og avløp

fre, 10/05/2019 - 12:40

I fjor ble rapport 232/2018 "Plastrør for vannforsyning og avløp: Hvordan skal vi oppnå minst 100 års levetid?" , publisert. Etter tilbakemeldinger og innspill fra bransjen, har vi valgt å foreta enkelte endringer i rapporten, blant annet på beskrivelser av sprekkvekst og rørmaterialet PE 100 RC.

Godt engasjement under VASK-samlingen

tor, 09/05/2019 - 15:10

Norsk Vann gjennomførte sammen med arbeidsutvalget for de 10 største kommunene (Vann og Avløp Store Kommuner) - VASK-nettverket - den årlige samlingen med Bærum kommune som vertskap. Møtet fant sted på Technoport Fornebu 8.-9. mai. Agendaen dekket et bredt spekter av saker som er aktuelle spesielt for ledningseierne, i form av orienteringer, erfaringsutveksling og diskusjoner.

Stortingshøring om Folkehelsemeldinga

tor, 09/05/2019 - 12:43

Norsk Vann deltok på Helse- og omsorgskomiteens høring om Folkehelsemeldinga. Budskapet til Stortinget var å satse på program for teknologiutvikling og innovasjon i vannbransjen.

Stortingshøring om Folkehelsemeldinga

tor, 09/05/2019 - 12:43

Norsk Vann deltok på Helse- og omsorgskomiteens høring om Folkehelsemeldinga. Budskapet til Stortinget var å satse på program for teknologiutvikling og innovasjon i vannbransjen.