Du er her

Norsk vann

Abonner på Norsk vann nyhetsstrøm
norskvann.no er et nettsted som gir informasjon om vann, drikkevann, vann som ressurs i verden, vannets egenskaper, rensing av vann og avløp.
Oppdatert: 20 min 47 sek siden

Høring: Evaluering av Norsk Vanns prosjektsystem

ons, 08/05/2019 - 11:30

Norsk Vanns prosjektsystem er en viktig bærebjelke for kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling på vannområdet og blir gjerne kalt «vannbransjens verktøykasse». I 2015 vedtok Norsk Vanns årsmøte at prosjektsystemet skulle evalueres i løpet av programperioden 2016 – 19. 

Norsk Vanns årskonferanse 2019

man, 06/05/2019 - 14:02

Norsk Vann inviterer til Årskonferansen 2019 som i år arrangeres i Porsgrunn 2.-4. september. Meld deg på her innen 1. juli. Ved påmelding før 1. juni gis 500 kr i rabatt!

Kurs i vann- og avløpsrett i Trondheim

man, 06/05/2019 - 14:00

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen som jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset, 17.-19. september i Trondheim, noe for deg!

Høring: Endringer i plan- og bygningsloven

søn, 05/05/2019 - 15:00

KMD har foreslått endringer i plan- og bygningsloven med høringsfrist 1. september.

Kurs i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg

tor, 02/05/2019 - 09:46

Trenger din kommune mer kunnskap om tilsynsarbeid? Skal du gå i gang med opprydding, kartlegge, sjekke tilstand på anlegg eller følge opp avvik? Da har vi kompetansen som passer for deg. Bli med på tilsynskurs i Oslo 22. og 23. mai. Det er kun 3 ledige plasser!

Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaks-behandling

tir, 30/04/2019 - 10:00

I fjor sommer ble rapport B22 "Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling", publisert. Ettersom noen av lenkene ikke fungerte, er disse og annet smårusk nå justert. Du finner en ny og forbedret utgave av rapporten i VANNbokhandelen. 

Endring i Norsk Vanns årshjul for arrangementer

man, 29/04/2019 - 11:28

Fra og med høsten 2019 endrer Norsk Vann sitt årshjul for arrangementer. Fra i år vil vi satse på tre store arrangementer, Fagtreff, Årskonferanse og Juskonferanse.

Mye spennende på Vannbransjens innovasjons-konferanse

fre, 26/04/2019 - 12:20

Totalt 115 personer deltok på Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019. Spesielt gledelig i år var den gode deltagelsen fra kommuner og vannselskaper.

Kurs i overvanns-håndtering i arealplaner

tor, 25/04/2019 - 13:20

Kurset "Overvannshåndtering i arealplaner" hadde første samling 24. april med deltakere fra Bærum, Nedre Eiker, Tromsø og Oslo.

Rekordstor deltakelse på VA-yngre seminar

fre, 12/04/2019 - 10:43

Flom, tørke, beredskap og andre hendelser som kan komme til å prege bransjen de kommende årene var på agendaen da det årlige nasjonale seminaret for VA-yngre ble avholdt. Årets tema var «EkstremVANN».

Nytt oppslagsverk om beste praksis for HMS-arbeid lansert

fre, 12/04/2019 - 09:33

vannhms.no er den nye siden du kan oppsøke dersom du trenger hjelp til å få svar på hvordan du skal jobbe sikkert.

Miljødirektoratet foreslår endringer i lov og forskrifter om overvann

tor, 11/04/2019 - 12:19

Departementer og direktorater vil trolig sende forslag til ny regulering av overvann på høring før sommeren. Som en del av dette arbeidet, har Miljødirektoratet foreslått regulering av et nytt overvannsgebyr og av forholdet mellom abonnenter og kommuner som eier vann- og avløpsanlegg.

Høringsuttalelse: Forskrift om budsjett og regnskap

tor, 11/04/2019 - 11:25

Prinsippene for selvkost er blitt lovfestet i kommuneloven § 15-1. Drift av vann- og avløpsanlegg er en kapitaltung virksomhet, med behov for store investeringer de kommende årene. Forslaget til ny budsjett– og regnskapsforskrift er derfor viktig for kommuner og kommunalt eide selskap. 

Første kull i vannberedskaps-studiet snart uteksaminert

tor, 11/04/2019 - 10:00

Studentene i det nyopprettede studiet "Beredskap og krisehåndtering for vannbransjen" deltok på sin siste studiesamling på Hamar 4. til 5. april. Fra høsten etableres studiet som fast tilbud. I tillegg etableres et nytt pilotstudium for et andre påbyggingsår.

Foreslå kandidater til priser i Norsk Vann

tir, 09/04/2019 - 11:10

Norsk Vann deler ut Omdømmeprisen og Bærekraftprisen 2019 under Årskonferansen i september. Frist for å foreslå kandidater er 1. mai.

Norsk Vann og KS møtte klima- og miljøminister Elvestuen

man, 08/04/2019 - 13:34

Norsk Vann og KS har hatt møte med politisk ledelse og embetsverk i Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Trenger du sjekklister for trykkavløp?

fre, 05/04/2019 - 09:04

Sjekklister for trykkavløp er et supplement til tidligere utgitt rapport om trykkavløp. De skal lette kommunens arbeid i vurderingen av når trykkavløp kan og bør benyttes.

Høringsmøte: Ny forskrift om selvkost

fre, 05/04/2019 - 08:45

 

Norsk Vann inviterer våre medlemmer til et høringsmøte 26. april for å diskutere Kommunal- og moderniserings-departementets forslag til ny forskrift om selvkost.

Kurs i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg

tor, 04/04/2019 - 14:32

Trenger din kommune mer kunnskap om tilsynsarbeid? Skal du gå i gang med opprydding, kartlegge, sjekke tilstand på anlegg eller følge opp avvik? Da har vi kompetansen som passer for deg. Bli med på tilsynskurs 22. og 23. mai i Oslo.

Nå kan du melde deg på til NORDIWA

ons, 03/04/2019 - 15:12

Nordisk avløpskonferanse 2019 arrangeres 23. - 25. september i Helsinki. Påmeldingen har åpnet.