Du er her

Varsel om midlertidige variasjoner i vanntrykket i Tingsakerlia, Tingsaker terrasse, Tingsakerbakken, Tingsakermoen, Tingsakerveien, Senterveien, Dyvik og Flørenes

På grunn av vedlikeholdsarbeider på vannledningsnettet ved Tingsaker senter i perioden mandag 22.januar 2018 kl. 08:00 - 24.januar kl.12:00 kan det oppstå variasjoner i vanntrykket i Tingsakerlia, Tingsaker terasse, Tingsakerbakken, Tingsakermoen, Tingsakerveien, senterveien, Dyvik og Flørenes.

Mandag 22. januar 2018 kl 08.00 skal en vannkum byttes ved bak Lillesand senter i forbindelse med et pågående graveprosjekt. Arbeidene kan medføre variasjoner i vanntrykket, og vil kunne merkes i områdene Tingsakerlia, Tingsaker terrasse, Tingsakerbakken, Tingsakermoen, Tingsakerveien, Senterveien, Dyvik og Flørenes.Ingen vil miste vannet, men abonnentene kan oppleve at vanntrykket kan bli noe redusert. Det kan oppstå noe farge på vannet i forbindelse med vedlikeholdsarbeidene. Dette medfører imidlertid ingen helsefare. Arbeidene vil pågå i 2 dager slik at normalt vanntrykk vil være tilbake onsdag 24.januar kl 12.00.