Du er her

Varsel om økt farge på drikkevannet

Kommunen har hatt driftsproblemer ved vannverket i perioden mellom onsdag 19.juli og torsdag 20.juli 2017.

Driftsproblemene har medført fare for økt farge på drikkevannet.

Det har i perioden mellom onsdag 19.juli og torsdag 20.juli 2017 vært driftsproblemer ved Lillesand vannverk. Driftsproblemene har medført at drikkevannet har fått litt økt farge. Problemene er forbigående, og vil forsvinne etter hvert. Abonnentene henstilles om å tappe litt ekstra vann fra utekrana dersom det observeres farge på vannet. Det er ingen helserisiko ved å drikke vannet.