Du er her

Varsel om vedlikehold av vannledningsnettet i Høvåg

Lillesand kommune vil i tidsrommet tirsdag 30.mai 2017 kl.09:00 til torsdag 1.juni 2017 kl.07:00 utføre vedlikeholdsarbeider på vannledningsnettet i Høvåg.

Vedlikeholdsarbeidene kan medføre periodevis avbrudd i vannforsyningen i områdene Kvanneid, Kvannes og Kirkekilen.

Abonnentene henstilles om å begrense vannforbruket innenfor angitt tidsrom.

Enhetsleder VAR