Du er her

Nyheter

På oppdrag fra Aust-Agder fylke og  i samarbeid med Lillesand kommune starter Statens vegvesen nå byggingen av nytt overvannsanlegg samt vann- og avløpsledninger i tilknytning til overvannsanlegget. Vi skal også bygge fortau og sykkelfelt fra krysset ved viadukten til området sør for NAV bygget.

02/10/2017 - 16:25

Statens vegvesen har i samarbeid med Lillesand kommune inngått kontrakt med Heldal entreprenør AS for bygging av g-s vei, fortau og VA-anlegg på Fylkesvei 235 Jernbanegata mellom rundkjøringen og Viadukten

22/09/2017 - 17:59
Kirkekilen etter ferdig utført gravearbeid

Lillesand kommune har gjennomført utbedring og fornying av vann- og avløpsledninger i Kirkekilen i Høvåg vinteren og våren 2017. Arbeidene ble ferdigstilt 9. juni 2017.

30/06/2017 - 15:23
Solkollen

Lillesand kommune har i perioden 2016-2017 gjennomført sanering av vann- og avløpsledninger på Solkollen, Solheimsveien, Bergstø, Solgård, Høygiltskleiv og Sandsmyra. 

30/06/2017 - 12:52
Ordfører Arne Thomassen

Ordfører Arne Thomassen åpnet 29. juni 2017 kommunens nye nettside for vann- og avløpstjenester

29/06/2017 - 11:14