Du er her

Nyheter

Ny rammeavtale for VA rørleggertjenester er inngått 6.november 2017 mellom Lillesand kommune og entreprenør Einar Sundsdal AS. Rammeavtalen har en varighet på 2 år med opsjon på årlig forlengelse av avtalen i inntil 2 år til. 

06/11/2017 - 15:35

Ny revidert forskrift om utslipp av avløpsvann i Lillesand kommune ble vedtatt av Lillesand bystyre 18.oktober 2017. Forskriften trer i kraft fra og med 1.november 2017.

01/11/2017 - 12:29

På oppdrag fra Aust-Agder fylke og  i samarbeid med Lillesand kommune starter Statens vegvesen nå byggingen av nytt overvannsanlegg samt vann- og avløpsledninger i tilknytning til overvannsanlegget. Vi skal også bygge fortau og sykkelfelt fra krysset ved viadukten til området sør for NAV bygget.

02/10/2017 - 16:25

Statens vegvesen har i samarbeid med Lillesand kommune inngått kontrakt med Heldal entreprenør AS for bygging av g-s vei, fortau og VA-anlegg på Fylkesvei 235 Jernbanegata mellom rundkjøringen og Viadukten

22/09/2017 - 17:59
Kirkekilen etter ferdig utført gravearbeid

Lillesand kommune har gjennomført utbedring og fornying av vann- og avløpsledninger i Kirkekilen i Høvåg vinteren og våren 2017. Arbeidene ble ferdigstilt 9. juni 2017.

30/06/2017 - 15:23
Solkollen

Lillesand kommune har i perioden 2016-2017 gjennomført sanering av vann- og avløpsledninger på Solkollen, Solheimsveien, Bergstø, Solgård, Høygiltskleiv og Sandsmyra. 

30/06/2017 - 12:52
Ordfører Arne Thomassen

Ordfører Arne Thomassen åpnet 29. juni 2017 kommunens nye nettside for vann- og avløpstjenester

29/06/2017 - 11:14