Du er her

Nyheter

Modell av ny gs vei, fortau og VA anlegg NAV  Viadukten

Statens vegvesen i samarbeid med Lillesand kommune lyser ut kontraktsarbeid for bygging av g-s, fortau og VA-anlegg Fv. 235 NAV – Viadukten. Frist for innlevering av tilbud er 15.august 2017.

05/07/2017 - 13:29
Hagevanning

På grunn av høyt vannforbruk er det innført hagevanningsrestriksjoner i hele kommunen frem til 15.september 2017.

30/06/2017 - 15:41
Kirkekilen etter ferdig utført gravearbeid

Lillesand kommune har gjennomført utbedring og fornying av vann- og avløpsledninger i Kirkekilen i Høvåg vinteren og våren 2017. Arbeidene ble ferdigstilt 9. juni 2017.

30/06/2017 - 15:23
Solkollen

Lillesand kommune har i perioden 2016-2017 gjennomført sanering av vann- og avløpsledninger på Solkollen, Solheimsveien, Bergstø, Solgård, Høygiltskleiv og Sandsmyra. 

30/06/2017 - 12:52
Badevannskvalitet

Lillesand kommune (VAR-enheten) fører regelmessig kontroll med badevannskvaliteten ved flere av byens offentlige badeplasser i løpet av sommeren. 

30/06/2017 - 10:04
Ordfører Arne Thomassen

Ordfører Arne Thomassen åpnet 29. juni 2017 kommunens nye nettside for vann- og avløpstjenester

29/06/2017 - 11:14