Du er her

Nyheter

Grunnet ferie avvikling vil VA saksbehandlere ikke være tilgjengelig mandag og fredag, fra uke 27 til og med uke 30. Dersom en nødsituasjon innenfor VA oppstår minnes det om å ta kontakt med VA vakten (tlf: 976 91 072).

14/06/2018 - 13:19

Lillesand kommune og Heldal entreprenør AS har 10.januar 2018 inngått kontrakt for sanering av vann- og avløpsledninger mellom Fyresmoen og Sandvad frem til fabrikken til Saint Gobain

17/11/2017 - 06:14

Ny rammeavtale for VA rørleggertjenester er inngått 6.november 2017 mellom Lillesand kommune og entreprenør Einar Sundsdal AS. Rammeavtalen har en varighet på 2 år med opsjon på årlig forlengelse av avtalen i inntil 2 år til. 

06/11/2017 - 15:35

Ny revidert forskrift om utslipp av avløpsvann i Lillesand kommune ble vedtatt av Lillesand bystyre 18.oktober 2017. Forskriften trer i kraft fra og med 1.november 2017.

01/11/2017 - 12:29

Lillesand kommune og Repstad Anlegg AS har 12.desember 2017 inngått kontrakt for legging av nye vann- og avløpsledninger og ny avløpspumpestasjon ved Tingsaker senter.

19/10/2017 - 10:52

På oppdrag fra Aust-Agder fylke og  i samarbeid med Lillesand kommune starter Statens vegvesen nå byggingen av nytt overvannsanlegg samt vann- og avløpsledninger i tilknytning til overvannsanlegget. Vi skal også bygge fortau og sykkelfelt fra krysset ved viadukten til området sør for NAV bygget.

02/10/2017 - 16:25

Statens vegvesen har i samarbeid med Lillesand kommune inngått kontrakt med Heldal entreprenør AS for bygging av g-s vei, fortau og VA-anlegg på Fylkesvei 235 Jernbanegata mellom rundkjøringen og Viadukten

22/09/2017 - 17:59
Kirkekilen etter ferdig utført gravearbeid

Lillesand kommune har gjennomført utbedring og fornying av vann- og avløpsledninger i Kirkekilen i Høvåg vinteren og våren 2017. Arbeidene ble ferdigstilt 9. juni 2017.

30/06/2017 - 15:23
Solkollen

Lillesand kommune har i perioden 2016-2017 gjennomført sanering av vann- og avløpsledninger på Solkollen, Solheimsveien, Bergstø, Solgård, Høygiltskleiv og Sandsmyra. 

30/06/2017 - 12:52
Ordfører Arne Thomassen

Ordfører Arne Thomassen åpnet 29. juni 2017 kommunens nye nettside for vann- og avløpstjenester

29/06/2017 - 11:14