Du er her

Kommunale vann- og avløpsarbeider i Kirkekilen er ferdigstilt

Kirkekilen etter ferdig utført gravearbeid

Kirkekilen etter ferdig utført gravearbeid. Foto: Roger Edvardsen/Lillesand kommune

Lillesand kommune har gjennomført utbedring og fornying av vann- og avløpsledninger i Kirkekilen i Høvåg vinteren og våren 2017. Arbeidene ble ferdigstilt 9. juni 2017.

Kommunen har gjennomført en omfattende utbedring og utvidelse av vann- og avløpsledninger i Kirkekilen i Høvåg vinteren og våren 2017. Gammelt ledningsmateriell og vannkum er byttet ut med nytt materiell av høyere kvalitet. Det er lagt større dimensjoner for å møte fremtidens krav til vann- og avløpsforsyning i Høvåg, og for å møte planer for fremtidig utbygging i denne delen av kommunen.

Det er lagt ut nye ledninger for å koble til nye abonnenter som ønsker å knytte seg til kommunens anlegg via sjøen. Blant annet er hytter på Bjørnholmen nå knyttet til det nye ledningsanlegget i Kirkekilen. For første gang har kommunen lagt ferdig vektede rør i sjøen i stedet for rør med monterte betonglodd. Bruk av ferdig vektede rør er forventet å gi en rekke fordeler for ledningseier, bl.a. mindre fare for slitasje og punktbelastninger, mindre plasskrav i sjøgrøfta og lavere risiko for skader og brudd.

Ledningsarbeidene i Kirkekilen er første fasen av en større VA-saneringsplan for Høvåg. Det planlegges i fremtiden en større vannledning mellom Lillesand sentrum og Høvåg for å møte økt behov knyttet til vannforsyning og slokkevann. Kommunen planlegger på sikt å legge ned avløpsrenseanleggene i Kassenkanalen og i Kjøpmannsvik, og erstatte disse med avløpspumpestasjoner. Det planlegges i fremtiden å pumpe alt spillvann fra Høvåg til kommunens avløpsrenseanlegg på Fossbekk.

Arbeidene i Kirkekilen er blitt gjennomført i nært samarbeid med private grunneiere. Det har ikke oppstått ulykker eller alvorlige hendelser i forbindelse med gjennomføringen av anleggsarbeidet. Hensynet til vannmiljøet i Kassenkanalen og i Isefjærfjorden har hatt fokus gjennom hele prosjektet, og det har bl.a. vært benyttet siltgardin ved graving og gjenfylling av sjøbunnsmasser for å forebygge mot vannforurensning og tilslamming i fjorden. Det vil imidlertid ta noe tid før massene i Kirkekilen har roet seg igjen etter gravingen, og tilstanden er tilbakeført slik den var før gravearbeidet startet.

Lillesand kommune og entreprenørene Lundsett & Walle og Einar Sundsdal AS er godt fornøyd med gjennomføringen av vann- og avløpsarbeidene, og fremholder at kommunen har fått et ledningsanlegg i Kirkekilen som vil møte forsyningsbehovene i Høvåg i mange år fremover. Ledninganlegget har en forventet levetid på 100 år.

Kommunale vann- og avløpsarbeider i Kirkekilen er ferdigstilt | Lillesandvann

Feil

×

Feilmelding

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\WebSites\InnbyggerWEB-Demo1\WEB\DrupalWeb\web\includes\bootstrap.inc:1627) i drupal_send_headers() (linje 1486 av D:\WebSites\InnbyggerWEB-Demo1\WEB\DrupalWeb\web\includes\bootstrap.inc).
  • PDOException: SQLSTATE[42000]: [Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server][SQL Server]The transaction log for database 'MSdrupal' is full due to 'LOG_BACKUP'.: MERGE INTO variable _target USING (SELECT :db_condition_placeholder_0 AS [name]) _source ON _target.[name] = _source.[name] WHEN MATCHED THEN UPDATE SET [value]=:db_merge_placeholder_0 WHEN NOT MATCHED THEN INSERT ([name], [value]) VALUES (:db_merge_placeholder_1, :db_merge_placeholder_2) OUTPUT $action;; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => Array ( [value] => cron_last [datatype] => 2 ) [:db_merge_placeholder_0] => Array ( [value] => Resource id #14 [datatype] => 3 ) [:db_merge_placeholder_1] => Array ( [value] => cron_last [datatype] => 2 ) [:db_merge_placeholder_2] => Array ( [value] => Resource id #15 [datatype] => 3 ) ) i variable_set() (linje 1245 av D:\WebSites\InnbyggerWEB-Demo1\WEB\DrupalWeb\web\includes\bootstrap.inc).
Det oppstod en uventet feil på nettstedet. Prøv igjen seinere.