Du er her

Lillesand bystyre har vedtatt ny lokal forskrift om utslipp av avløpsvann i Lillesand kommune

Ny revidert forskrift om utslipp av avløpsvann i Lillesand kommune ble vedtatt av Lillesand bystyre 18.oktober 2017. Forskriften trer i kraft fra og med 1.november 2017.

Ny revidert avløpsforskrift i Lillesand kommune gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 PE, jf. forurensningsforskriftene § 12-1. Forskriften setter krav til tekniske løsninger og utslipp ved etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp og rehabilitering/endring av mindre avløpsanlegg i Lillesand kommune. Forskriften er fastsatt av Lillesand bystyre 18.10.2017 med hjemmel i forskrift av 1.juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 12-6, jf. lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og omavfall (forurensningsloven). Revidert lokal forskrift trer i kraft fra og med 1.november 2017, og erstatter tidligere lokal forskrift vedtatt av bystyret 5.september 2007. Ny lokal forskrift er kunngjort i Norsk lovtidend. Selve forskriften med vedlegg finner du under nyttig info og tjenester.

Lillesand bystyre har vedtatt ny lokal forskrift om utslipp av avløpsvann i Lillesand kommune | Lillesandvann

Feil

×

Feilmelding

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\WebSites\InnbyggerWEB-Demo1\WEB\DrupalWeb\web\includes\bootstrap.inc:1627) i drupal_send_headers() (linje 1486 av D:\WebSites\InnbyggerWEB-Demo1\WEB\DrupalWeb\web\includes\bootstrap.inc).
  • PDOException: SQLSTATE[42000]: [Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server][SQL Server]The transaction log for database 'MSdrupal' is full due to 'LOG_BACKUP'.: MERGE INTO variable _target USING (SELECT :db_condition_placeholder_0 AS [name]) _source ON _target.[name] = _source.[name] WHEN MATCHED THEN UPDATE SET [value]=:db_merge_placeholder_0 WHEN NOT MATCHED THEN INSERT ([name], [value]) VALUES (:db_merge_placeholder_1, :db_merge_placeholder_2) OUTPUT $action;; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => Array ( [value] => cron_last [datatype] => 2 ) [:db_merge_placeholder_0] => Array ( [value] => Resource id #18 [datatype] => 3 ) [:db_merge_placeholder_1] => Array ( [value] => cron_last [datatype] => 2 ) [:db_merge_placeholder_2] => Array ( [value] => Resource id #19 [datatype] => 3 ) ) i variable_set() (linje 1245 av D:\WebSites\InnbyggerWEB-Demo1\WEB\DrupalWeb\web\includes\bootstrap.inc).
Det oppstod en uventet feil på nettstedet. Prøv igjen seinere.