Du er her

Lillesand kommune åpner ny nettside for vann- og avløpstjenester

Ordfører Arne Thomassen

Ordfører Arne Thomassen. Foto: Lillesand kommune

Ordfører Arne Thomassen åpnet 29. juni 2017 kommunens nye nettside for vann- og avløpstjenester

Lillesandvann.no er et nettsted der kommunens innbyggere, turister og næringsdrivende vil finne oppdatert informasjon om vann og avløp. Nettstedet vil ha nyttig informasjon for vann- og avløpsabonnentene, og varsle innbyggerne om forskjellige akutte og planlagte driftshendelser. Det vil bli lagt ut oppdatert informasjon om pågående vann- og avløpsprosjekter for områdene nær den enkelte bruker og abonnent.

Nettsiden er et ekstra tilbud til kommunens innbyggere, turister og næringsdrivende ved siden av kommunens vanlige hjemmeside. Nyheter og informasjon vil finnes både på nettsiden og kommunens hjemmeside. Nettjenesten er tilpasset alle brukere, og kan nås via både PC, nettbrett og smarttelefoner.

Kommunen tilbyr informasjon om forskjellige ting som berører den enkelte vann- og avløpsabonnent. På nettsiden vil du finne informasjon om bl.a. de kommunaltekniske anleggene, vann- og avløpsgebyrer, badevannskvalitet, planer og prosjektfremdrift.

Siden vil være under stadig utvikling, og vi tar gjerne imot tips til hvordan kommunen kan bli bedre på nettbasert informasjon til sine brukere.

Enhetsleder VAR Roger Edvardsen er ansvarlig for Lillesandvann.no. Foto: Lillesand kommune