Du er her

Lillesand kommune og Einar Sundsdal AS har inngått ny rammeavtale for VA rørleggertjenester

Daglig leder Harald Sundsdal fra Einar Sundsdal AS og driftsleder Kjell Atle Thorbjørnsen i Lillesand kommune. Foto: Roger Edvardsen Lillesand kommune

Ny rammeavtale for VA rørleggertjenester er inngått 6.november 2017 mellom Lillesand kommune og entreprenør Einar Sundsdal AS. Rammeavtalen har en varighet på 2 år med opsjon på årlig forlengelse av avtalen i inntil 2 år til. 

Rammeavtalen mellom kommunen og Einar Sundsdal AS omfatter rørleggerarbeid i forbindelse med vedlikehold og reparasjon av kommunale vann- og avløpsanlegg. Avtalen gjelder både innvendige og utvendige anlegg. Avtalen omfatter også mindre planlagte VA-prosjekter. Det er andre gangen kommunen inngår rammeavtale med Einar Sundsdal AS. Det kom inn 2 tilbud i forbindelse med anbudskonkurransen. Einar Sundsdal AS hadde det laveste tilbudet.