Du er her

Statens vegvesen og Lillesand kommune lyser ut kontraktsarbeid for bygging av g-s vei, fortau og VA-anlegg Fv. 235 NAV – Viadukten

Modell av ny gs vei, fortau og VA anlegg NAV  Viadukten

Modell av ny gs vei, fortau og VA anlegg NAV  Viadukten. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen i samarbeid med Lillesand kommune lyser ut kontraktsarbeid for bygging av g-s, fortau og VA-anlegg Fv. 235 NAV – Viadukten. Frist for innlevering av tilbud er 15.august 2017.

Kontraktsarbeidet omfatter nytt fortau på høyre side og sykkelfelt på begge sider av FV 235 fra rundkjøringen ved NAV-bygget og opp til rampe ved FV420 ca. 400 meter. Videre omfatter kontraktsarbeidet nytt vann- og avløpsanlegg på hele strekningen herunder ny 1200 kulvert for Sandsbekken samt ny rundkjøring og kabelanlegg. Frist for innlevering av tilbud er 15.august 2017. Tilbudskonkurransen er kunngjort i Doffin-databasen.