Du er her

Husk å lese av vannmåleren før 31. desember hvert år

Husk å lese av vannmåleren

Husk å lese av vannmåleren. Foto: Lillesand kommune

Vannmåleren din skal avleses årlig, og målerstanden skal innrapporteres til kommunen innen 31.desember hvert år.

Lillesand kommune sender ut målerkort til abonnentene hvert år i midten av november med frist for avlesing 31.desember. Avlesing kan skje på tre ulike måter.

Kommunen oppfordrer abonnentene til å kontrollere målerstanden mot fjorårets avlesing. Tall i rødt felt skal ikke innrapporteres. Ta med alle 5 tall selv om det står nuller foran.