Du er her

Husk å lese av vannmåleren før 31. desember hvert år

Vannmåleren din skal avleses årlig, og målerstanden skal innrapporteres til kommunen innen 31.desember hvert år.

Lillesand kommune sender ut målerkort til abonnentene hvert år i midten av november med frist for avlesing 31.desember. Avlesing kan skje på tre ulike måter.

  • Returner tilsendt målerkort i posten
  • Registrer avlesingen på internet ved å følge denne lenken
  • Les av på mobil ved å skanne QR-koden

Kommunen oppfordrer abonnentene til å kontrollere målerstanden mot fjorårets avlesing. Tall i rødt felt skal ikke innrapporteres. Ta med alle 5 tall selv om det står nuller foran.

Husk å lese av vannmåleren før 31. desember hvert år | Lillesandvann

Feil

×

Feilmelding

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\WebSites\InnbyggerWEB-Demo1\WEB\DrupalWeb\web\includes\bootstrap.inc:1627) i drupal_send_headers() (linje 1486 av D:\WebSites\InnbyggerWEB-Demo1\WEB\DrupalWeb\web\includes\bootstrap.inc).
  • PDOException: SQLSTATE[42000]: [Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server][SQL Server]The transaction log for database 'MSdrupal' is full due to 'LOG_BACKUP'.: MERGE INTO variable _target USING (SELECT :db_condition_placeholder_0 AS [name]) _source ON _target.[name] = _source.[name] WHEN MATCHED THEN UPDATE SET [value]=:db_merge_placeholder_0 WHEN NOT MATCHED THEN INSERT ([name], [value]) VALUES (:db_merge_placeholder_1, :db_merge_placeholder_2) OUTPUT $action;; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => Array ( [value] => cron_last [datatype] => 2 ) [:db_merge_placeholder_0] => Array ( [value] => Resource id #14 [datatype] => 3 ) [:db_merge_placeholder_1] => Array ( [value] => cron_last [datatype] => 2 ) [:db_merge_placeholder_2] => Array ( [value] => Resource id #15 [datatype] => 3 ) ) i variable_set() (linje 1245 av D:\WebSites\InnbyggerWEB-Demo1\WEB\DrupalWeb\web\includes\bootstrap.inc).
Det oppstod en uventet feil på nettstedet. Prøv igjen seinere.