Du er her

Husk å lese av vannmåleren før 31. desember hvert år

Vannmåleren din skal avleses årlig, og målerstanden skal innrapporteres til kommunen innen 31.desember hvert år.

Lillesand kommune sender ut målerkort til abonnentene hvert år i midten av november med frist for avlesing 31.desember. Avlesing kan skje på tre ulike måter.

  • Returner tilsendt målerkort i posten
  • Registrer avlesingen på internet ved å følge denne lenken
  • Les av på mobil ved å skanne QR-koden

Kommunen oppfordrer abonnentene til å kontrollere målerstanden mot fjorårets avlesing. Tall i rødt felt skal ikke innrapporteres. Ta med alle 5 tall selv om det står nuller foran.