Du er her

Kommunens vann- og avløpsgebyrer

Illustrasjonsbilde

Foto: Lillesand kommune

Kommunens vann- og avløpsgebyrer beregnes etter prinsipp om selvkost. Lillesand bystyre fastsetter gebyrregulativet årlig på bakgrunn av lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer.

Vann- og avløpsgebyrene er regulert etter selvkostprinsippet. Selvkostprinsippet betyr at en vare eller tjeneste ikke skal koste mer enn den koster å produsere. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler, og kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga i februar 2014 ut retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14) som regulerer hvordan selvkost skal beregnes.

Forurensingsforskriften kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer beskriver hvordan kommunene kan utforme vann- og avløpsgebyrer for å dekke inn kostnadene kommunen har med å levere tjenestene. Lillesand kommune har en todelt gebyrordning, Årsgebyret består av et fastledd (abonnementsgebyr) og et variabelt ledd (forbruksgebyr). På lenkene under finner du forskriftsbestemmelsene og gebyregulativet for vann og avløp 2017.

 

Kommunens vann- og avløpsgebyrer | Lillesandvann

Feil

×

Feilmelding

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\WebSites\InnbyggerWEB-Demo1\WEB\DrupalWeb\web\includes\bootstrap.inc:1627) i drupal_send_headers() (linje 1486 av D:\WebSites\InnbyggerWEB-Demo1\WEB\DrupalWeb\web\includes\bootstrap.inc).
  • PDOException: SQLSTATE[42000]: [Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server][SQL Server]The transaction log for database 'MSdrupal' is full due to 'LOG_BACKUP'.: MERGE INTO variable _target USING (SELECT :db_condition_placeholder_0 AS [name]) _source ON _target.[name] = _source.[name] WHEN MATCHED THEN UPDATE SET [value]=:db_merge_placeholder_0 WHEN NOT MATCHED THEN INSERT ([name], [value]) VALUES (:db_merge_placeholder_1, :db_merge_placeholder_2) OUTPUT $action;; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => Array ( [value] => cron_last [datatype] => 2 ) [:db_merge_placeholder_0] => Array ( [value] => Resource id #17 [datatype] => 3 ) [:db_merge_placeholder_1] => Array ( [value] => cron_last [datatype] => 2 ) [:db_merge_placeholder_2] => Array ( [value] => Resource id #18 [datatype] => 3 ) ) i variable_set() (linje 1245 av D:\WebSites\InnbyggerWEB-Demo1\WEB\DrupalWeb\web\includes\bootstrap.inc).
Det oppstod en uventet feil på nettstedet. Prøv igjen seinere.