Du er her

Sikring mot oversvømmelse gjennom bygningens avløpssystem

Sikringstiltak

Illustrasjon: Lillesand kommune

Klimaendringer og økende grad av fortetting i urbane områder fører til større avrenning i avløpssystemet. 

Lillesand kommune jobber kontinuerlig med å forbedre avløpsnettet, men det er imidlertid ikke praktisk mulig å fjerne all risiko for oversvømmelser av avløpssystemet grunnet unormale store nedbørsmengder. I uheldige situasjoner kan oversvømmelse i avløpssystemet føre til at vann trenger inn i kjelleren gjennom sluk i gulvet, eller på annen måte via privat stikkledning.
Som abonnent av kommunalt vann og avløp har du ansvar for bygningens sanitære installasjoner og private vann- og avløpsanlegg, inkludert ledningen fra bygningen til den kommunale hovedledning. 

I følge standard abonnementsvilkår, tekniske bestemmelser, er det krav om 900mm overhøyde mellom laveste monterte vannlås i bygning og topp hovedledning der stikkledningen er koblet til. Kommunen er uten ansvar for ulemper eller skader hos abonnenten på private vann- og avløpsanlegg eller sanitærinstallasjoner som skyldes svikt i det private avløpssystemet, inkludert tilbakeslag fra offentlige avløpsanlegg og skader som skyldes manglende vedlikehold og tilsyn av tilbakeslagsanordning i bygninger.

Alle abonnentene av vann og avløp må innføre tiltak mot oversvømmelse gjennom avløpsanlegget i bygninger som ikke tilfredsstiller kravet om 900 mm overhøyde. For de som har installert tilbakeslagssikring er det viktig å påse at vedlikehold blir utført i henhold til leverandørens anbefalinger. En autorisert rørlegger vil kunne bekrefte eiendommens overhøyde og informere om nødvendige tiltak for å beskytte seg mot oversvømmelse gjennom bygningens avløpssystem; for eksempel ved å installere tilbakeslagsventil og/eller stengbar gulvsluk.