Du er her

Badevann

Lillesand kommune kontrollerer badevannskvalitet hver uke hele sommeren

Lillesand kommune kontrollerer badevannskvalitet hver uke hele sommeren. Foto: Lillesand kommune

Kontrollerer badevannskvaliteten hele sommeren

Arbeidet utføres for å skape trygghet rundt hygieniske forhold og hindre sykdomsoverføring ved bading, samt avdekke eventuelle forurensingstilførsler.

Prøvene blir vurdert i henhold til vannkvalitetsnormer for friluftsbad utgitt av Folkehelseinstituttet og EUs badevannsdirektiv.

Helsemyndighetene stiller hygieniske krav til badevannskvaliteten. For å kontrollere de hygieniske forholdene på badeplassene er det valgt en bakteriegruppe kalt termotolerante koliforme bakterier (TKB). Dette er bakterier som normalt forekommer i store antall i tarmkanalen hos mennesker og varmblodige dyr og vil derfor gi en god pekepinn på om vannet er påvirket av fekalier. I tilfeller hvor denne typen bakterier påvises kan vannet inneholde sykdomsfremkallende bakterier eller virus og på bakgrunn av konsentrasjonen bestemmes badevannets hygieniske tilstand.

Temperatur, nedbør, flo/fjære, vind- og strømforhold er alle faktorer som vil kunne påvirke den bakteriologiske kvaliteten av badevannet, og det er derfor viktig at man ser stikkprøvene i sammenheng med hverandre over tid og ikke hver enkelt for seg. Videre vil det i perioder med kraftige nedbørssituasjoner kunne gå sterkt fortynnet avløpsvann i overløp. Antallet bakterier reduseres i midlertidig raskt og forholdene er vanligvis tilfredsstillende 2-3 døgn etter at nedbøren har gitt seg.

Slik forstår du symbolene:

  God badevannskvalitet - mindre enn 100 TKB per 100ml
  Mindre god badevannskvalitet - mellom 100 og 1000 TKB per 100ml
  Ikke egnet for bading - mer enn 1000 TKB per 100 ml

 

Vannkvalitet

Lillesand kommune kontrollerer badevannskvalitet hver uke hele sommeren. Foto: Lillesand kommune

Vannkvalitet på badestrendene i Lillesand kommune

Arbeidet utføres for å skape trygghet rundt hygieniske forhold og hindre sykdomsoverføring ved bading, samt avdekke eventuelle forurensingstilførsler.

Prøvene blir vurdert i henhold til vannkvalitetsnormer for friluftsbad utgitt av Folkehelseinstituttet og EUs badevannsdirektiv.

Helsemyndighetene stiller hygieniske krav til badevannskvaliteten. For å kontrollere de hygieniske forholdene på badeplassene er det valgt en bakteriegruppe kalt termotolerante koliforme bakterier (TKB). Dette er bakterier som normalt forekommer i store antall i tarmkanalen hos mennesker og varmblodige dyr og vil derfor gi en god pekepinn på om vannet er påvirket av fekalier. I tilfeller hvor denne typen bakterier påvises kan vannet inneholde sykdomsfremkallende bakterier eller virus og på bakgrunn av konsentrasjonen bestemmes badevannets hygieniske tilstand.

Temperatur, nedbør, flo/fjære, vind- og strømforhold er alle faktorer som vil kunne påvirke den bakteriologiske kvaliteten av badevannet, og det er derfor viktig at man ser stikkprøvene i sammenheng med hverandre over tid og ikke hver enkelt for seg. Videre vil det i perioder med kraftige nedbørssituasjoner kunne gå sterkt fortynnet avløpsvann i overløp. Antallet bakterier reduseres i midlertidig raskt og forholdene er vanligvis tilfredsstillende 2-3 døgn etter at nedbøren har gitt seg.

Slik forstår du symbolene:

  God badevannskvalitet - mindre enn 100 TKB per 100ml
  Mindre god badevannskvalitet - mellom 100 og 1000 TKB per 100ml
  Ikke egnet for bading - mer enn 1000 TKB per 100 ml