Du er her

Badevann

Lillesand kommune kontrollerer badevannskvalitet hver uke hele sommeren

Lillesand kommune kontrollerer badevannskvalitet hver uke hele sommeren. Foto: Lillesand kommune

Kontrollerer badevannskvaliteten hele sommeren

Arbeidet utføres for å skape trygghet rundt hygieniske forhold og hindre sykdomsoverføring ved bading, samt avdekke eventuelle forurensingstilførsler.

Prøvene blir vurdert i henhold til vannkvalitetsnormer for friluftsbad utgitt av Folkehelseinstituttet og EUs badevannsdirektiv.

Helsemyndighetene stiller hygieniske krav til badevannskvaliteten. For å kontrollere de hygieniske forholdene på badeplassene er det valgt en bakteriegruppe kalt termotolerante koliforme bakterier (TKB). Dette er bakterier som normalt forekommer i store antall i tarmkanalen hos mennesker og varmblodige dyr og vil derfor gi en god pekepinn på om vannet er påvirket av fekalier. I tilfeller hvor denne typen bakterier påvises kan vannet inneholde sykdomsfremkallende bakterier eller virus og på bakgrunn av konsentrasjonen bestemmes badevannets hygieniske tilstand.

Temperatur, nedbør, flo/fjære, vind- og strømforhold er alle faktorer som vil kunne påvirke den bakteriologiske kvaliteten av badevannet, og det er derfor viktig at man ser stikkprøvene i sammenheng med hverandre over tid og ikke hver enkelt for seg. Videre vil det i perioder med kraftige nedbørssituasjoner kunne gå sterkt fortynnet avløpsvann i overløp. Antallet bakterier reduseres i midlertidig raskt og forholdene er vanligvis tilfredsstillende 2-3 døgn etter at nedbøren har gitt seg.

Slik forstår du symbolene:

  God badevannskvalitet - mindre enn 100 TKB per 100ml
  Mindre god badevannskvalitet - mellom 100 og 1000 TKB per 100ml
  Ikke egnet for bading - mer enn 1000 TKB per 100 ml

 

Vannkvalitet

Lillesand kommune kontrollerer badevannskvalitet hver uke hele sommeren. Foto: Lillesand kommune

Vannkvalitet på badestrendene i Lillesand kommune

Arbeidet utføres for å skape trygghet rundt hygieniske forhold og hindre sykdomsoverføring ved bading, samt avdekke eventuelle forurensingstilførsler.

Prøvene blir vurdert i henhold til vannkvalitetsnormer for friluftsbad utgitt av Folkehelseinstituttet og EUs badevannsdirektiv.

Helsemyndighetene stiller hygieniske krav til badevannskvaliteten. For å kontrollere de hygieniske forholdene på badeplassene er det valgt en bakteriegruppe kalt termotolerante koliforme bakterier (TKB). Dette er bakterier som normalt forekommer i store antall i tarmkanalen hos mennesker og varmblodige dyr og vil derfor gi en god pekepinn på om vannet er påvirket av fekalier. I tilfeller hvor denne typen bakterier påvises kan vannet inneholde sykdomsfremkallende bakterier eller virus og på bakgrunn av konsentrasjonen bestemmes badevannets hygieniske tilstand.

Temperatur, nedbør, flo/fjære, vind- og strømforhold er alle faktorer som vil kunne påvirke den bakteriologiske kvaliteten av badevannet, og det er derfor viktig at man ser stikkprøvene i sammenheng med hverandre over tid og ikke hver enkelt for seg. Videre vil det i perioder med kraftige nedbørssituasjoner kunne gå sterkt fortynnet avløpsvann i overløp. Antallet bakterier reduseres i midlertidig raskt og forholdene er vanligvis tilfredsstillende 2-3 døgn etter at nedbøren har gitt seg.

Slik forstår du symbolene:

  God badevannskvalitet - mindre enn 100 TKB per 100ml
  Mindre god badevannskvalitet - mellom 100 og 1000 TKB per 100ml
  Ikke egnet for bading - mer enn 1000 TKB per 100 ml

Badevannskvalitet

Strand Kvalitet Målingsdato

Julebauen

11.08.2017

Bergshaven

11.08.2017

Ålebekk

11.08.2017

Fossbekk brygge

11.08.2017

Orehola

11.08.2017

Guttebukta

11.08.2017

Tingsaker camping

11.08.2017

Bergstø

11.08.2017

SN Hansens park

11.08.2017

Bystranda

11.08.2017

Langedalstjønna

11.08.2017