Du er her

Prosjekter nær deg

Lillesand kommune lyser ut kontraktarbeid for sanering av vann- og avløpsledninger mellom Fyresmoen og Sandvad frem til fabrikken til Saint Gobain

Lillesand kommune lyser ut kontraktsarbeid for legging av nye vann- og avløpsledninger og ny avløpspumpestasjon ved Tingsaker senter.

På oppdrag fra Aust-Agder fylke og  i samarbeid med Lillesand kommune starter Statens vegvesen nå byggingen av nytt overvannsanlegg samt vann- og avløpsledninger i tilknytning til overvannsanlegget. Vi skal også bygge fortau og sykkelfelt fra krysset ved viadukten til området sør for NAV bygget.

Statens vegvesen har i samarbeid med Lillesand kommune inngått kontrakt med Heldal entreprenør AS for bygging av g-s vei, fortau og VA-anlegg på Fylkesvei 235 Jernbanegata mellom rundkjøringen og Viadukten