Du er her

Heldal entreprenør AS er tildelt kontrakt for bygging av g-s vei, fortau og VA-anlegg FV. 235 Jernbanegata – Viadukten.

Prosjektleder Siri Vevstad Thorvaldsen i Statens vegvesen og Kurt Palm fra Heldal entreprenør AS. Foto: Arvid Svendsen

Prosjektleder Siri Vevstad Thorvaldsen i Statens vegvesen og Kurt Palm fra Heldal entreprenør AS. Foto: Arvid Svendsen/AsplanViak

Statens vegvesen har i samarbeid med Lillesand kommune inngått kontrakt med Heldal entreprenør AS for bygging av g-s vei, fortau og VA-anlegg på Fylkesvei 235 Jernbanegata mellom rundkjøringen og Viadukten

Kontrakten ble signert av byggherre Statens vegvesen og Heldal entreprenør AS 18.september 2017. Totalt kom det inn 3 tilbud i forbindelse med anbudskonkurransen. Heldal entreprenør AS hadde det laveste tilbudet som var 28,2 mill. kr. Kontraktarbeidet omfatter nytt fortau på høyre side og sykkelfelt på begge sider av FV 235 fra rundkjøringen ved NAV-bygget og opp til rampe ved FV420 ca. 400 meter. Videre omfatter kontrakten nytt vann- og avløpsanlegg på hele strekningen herunder ny 1200 mm betongkulvert for Sandsbekken samt ny rundkjøring og kabelanlegg. Arbeidene er forventet å starte opp i løpet av uke 40/41 2017. Du kan følge med på nyheter om prosjektet på lillesandvann.no