Du er her

Lillesand kommune og Heldal entreprenør AS har inngått kontrakt for sanering av vann- og avløpsledninger mellom Fyresmoen og Sandvad

Lillesand kommune og Heldal entreprenør AS har 10.januar 2018 inngått kontrakt for sanering av vann- og avløpsledninger mellom Fyresmoen og Sandvad frem til fabrikken til Saint Gobain

Kontraktarbeidet omfatter sanering av ca. 400 meter med vann- og avløpsledninger. Det kom inn til sammen tre tilbud i forbindelse med anbudskonkurransen. Heldal entreprenør AS leverte det laveste tilbudet. Gravearbeidene starter opp i uke 3 2018, og er forventet å være ferdigstilt i løpet av uke 26 2018. Berørte grunneiere er kontaktet.