Du er her

Lillesand kommune og Repstad Anlegg AS har inngått kontrakt for bygging av nytt VA-anlegg ved Tingsaker senter

Lillesand kommune og Repstad Anlegg AS har 12.desember 2017 inngått kontrakt for legging av nye vann- og avløpsledninger og ny avløpspumpestasjon ved Tingsaker senter.

Kontraktsarbeidet omfatter legging nye vann- og avløpsledninger, kabelgrøfter og levering av ny avløpspumpestasjon mellom Tingsaker senter og FV 420. Det kom til sammen inn 6 tilbud i forbindelse med anbudskonkurransen. Repstad Anlegg AS leverte det laveste tilbudet. Anleggsarbeidene starter opp i løpet av uke 1 2018 og forutsettes å være ferdigstilt innen 1.mai 2018. Berørte grunneiere innenfor tiltaksområdet er varslet.